Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en koldioxidskatt på mat utvecklas i syfte att minska köttkonsumtionen. Denna ska ta hänsyn till att klimatutsläppen varierar beroende på vilket djur köttet kommer från samt hur köttet producerats.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram