Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en konsekvensanalys av diskrimineringseffekterna för marginaliserade områden ska göras beträffande beslut i stadsplanering, infrastruktur, kommunikationer, service och så vidare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram