Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram