Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en kritisk diskussion om och analys av media och medias makt ingår i samhällsundervisningen i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram