Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en nollvision mot självmord.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram