Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom skola, vård och omsorg. Överskott ska återbetalas stat eller kommun, sparas eller återinvesteras i verksamheten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram