Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en ny alternativ typ av demensboende, med extra hög personaltäthet och lämpligare utformning, inreds för att möta den nya situationen, där merparten av de dementa vid ankomsten har ett betydligt mer framskridet sjukdomstillstånd än tidigare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram