Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster. Fi ska verka för att märkningen också omfattar djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram