Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnodominerade arbetsområden, att sambanden mellan obetalt och betalt arbete kartläggs ur ett hälsoperspektiv och att genusperspektivet integreras i allt arbetsmiljöarbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram