Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en översyn av statliga bidrag till föreningsliv, ungdomars mötesplatser och idrott. En tydlig folkrörelsepolitik ska inkludera medborgares alla gemensamhetsskapande samhälleliga aktiviteter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram