Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en rättighetslag som ger rätt till behovsprövade, kostnadsfria hjälpmedel oavsett funktionsnedsättning och ålder.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram