Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en reformering av FN:s organisation, utskott och maktfördelningen i Säkerhetsrådet, dådetta är absolut nödvändigt för organisationens fortsatta legitimitet och för en rimlig representation av världens befolkning. För att komma ifrån situationer då FN blockeras vill Fi avskaffa vetorätten och verka för mer direktdemokrati inom FN.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram