Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en särskild äldreomsorgslag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram