Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en skatteväxling med ökade skatter på miljöfarlig verksamhet och minskade skatter på arbete. Den som förorenar ska betala.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram