Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en Tobinskatt införs på internationella valutatransaktioner.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram