Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en total översyn av resurstilldelningssystemet för högre utbildning ur ett könsmaktsperspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram