Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en tydligare utvärdering av hur det genusperspektiv som ska genomsyra Sidas arbete efterlevs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram