Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en undersökning av hur människor med utomeuropeisk bakgrund diskrimineras på arbetsmarknaden i EU och för att det på EU-nivå vidtas åtgärder för att komma tillrätta med denna diskriminering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram