Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en utredning av färdtjänsten med syfte att förbättra servicen och öka genuskompetensen hos behovsbedömare och chaufförer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram