Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att en utredning tillsätts för att hitta andra lösningar än fängelse och inlåsning. Utredningen bör ta avstamp i forskning kring vad som förhindrar brott och återfall i brott samt titta internationellt på hantering av personer som begått brott.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram