Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för en utveckling av global mänsklig säkerhet, bort från föreställningar om militär säkerhet. Det förutsätter stopp för militär upprustning, ett aktivt nedrustningsarbete, stopp för vapenexport samt omställning av krigsmaterielproduktion till civil produktion.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram