Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ett antirasistiskt perspektiv och ett klassperspektiv får tydlig plats i medlemmarnas och unionens kommande sysselsättningsstrategier.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram