Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett brett feministiskt folkbildningsprojekt genom ett utökat anslag till folkbildningen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram