Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett fast bundet taxeringsvärde från inköpsdagen till försäljningsdagen. Detta för att undvika överraskande höjningar av taxeringsvärden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram