Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Ett feministiskt förändringsarbete kräver nya strategier som skapar bredd och djup i det politiska arbetet. En politik för att häva kvinnors underordning och mäns överordning berör samtliga politikområden. Feministiskt initiativ vill sätta maktfrågor i fokus.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram