Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett genusinriktat reformarbete inom mödravård, barnavård och föräldrautbildning. Föräldrautbildning bör separeras från mödravård och barnavård.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram