Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett införande av en samordningsansvarig och ett samverkanskrav mellan de myndigheter som en person får insatser ifrån.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram