Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett jämställdhetsperspektiv när det gäller beviljande av insatser från hemtjänsten.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram