Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ett Nationellt kunskaps- och resurscentrum mot sexköp och människohandel för sexuella ändamål inrättas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram