Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett ökat statligt och kommunalt ansvarstagande för att förebygga våld, liksom för behandling av förövare och stöd till utsatta med alla former av problematik och livsvillkor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram