Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för ett sekulariserat EU. Att kyrkor och andra religiösa sammanslutningar i Lissabonfördraget ges en särskild politisk status är oförsvarligt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram