Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU-kommissionen utarbetar en ny beräkningsgrund för arbetslöshetskostnader som tar hänsyn till kvinnors livsvillkor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram