Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU och dess medlemsstater signerar och ratificerar internationella jämställdhetsdokument som CEDAW, Beijing-handlingsplanen och Kairoprotokollet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram