Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU ska arbeta för en värld som säkrar länders matsuveränitet och biologiska mångfald.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram