Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU tydligt skyddar varje medborgares rätt till personlig integritet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram