Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att Europeiska domstolens domslut följs upp och implementeras av Ministerrådet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram