Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU:s definition av livslångt lärande inkluderar demokratisk bildningstradition och att såväl det formella som det informella lärandet ger utrymme för individers fria utveckling inom ramen för statens ansvar och därmed finansiering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram