Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att EU:s tjänstedirektiv inte får innebära några inskränkningar i föreningsfriheten, den fria förhandlingsrätten, rätten att teckna kollektivavtal och rätten att vidta stridsåtgärder samt att vård, omsorg och utbildning undantas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram