Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att färre frågor hanteras i Ministerrådet och fler på parlamentarisk nivå.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram