Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för färre importskydd och exportsubventioner och avskaffande av produktionskvoter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram