Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Feministiskt initiativ förordar att en äldreomsorgslag, avpassad till de speciella förhållanden som råder när det gäller vård och omsorg om gamla, ska ersätta de två lagar som idag tillämpas: Socialtjänstlagen respektive hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram