Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Feministiskt initiativ ser det som en viktig uppgift att motverka politikens uppdelning i mindre och osammanhängande områden, med följd att orsakssammanhang och maktfrågor osynliggörs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram