Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Feministiskt initiativ vill skapa en mänskligare arbetsmarknad med plats för olika förmågor och erfarenhet. En arbetsmarknad som erbjuder sunda miljöer, utan den rädsla och stress som kännetecknar dagens arbetsplatser.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram