Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att feministiskt självförsvar och utbildning om hur normer och föreställningar om manlighet bidrar till att begränsa kvinnor och flickors utrymme i det offentliga rummet erbjuds på samtliga skolor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram