Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi anser att rättshjälpsreglerna ska förändras och de måste utökas när det gäller diskrimineringstvister.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram