Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi kräver också mer resurser och hjälp till prostituerade som vill ta sig ur sin situation och ska verka för ett nationellt resurscentrum för prostituerade. Detta ska ha både rådgivande och behandlande uppgifter, men även fungera som ett kunskapscentrum.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram