Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska aktivt arbeta för upprättandet av en internationell FN-konvention mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram