Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska både nationellt och internationellt verka för konfliktlösning på icke-militär grund.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram