Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska genom EU verka för att Världshandelsorganisationen inte ska ha prioritet över de internationella miljöavtal som förhandlats fram inom ramen för FN-systemet, lokalt, regionalt och globalt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram