Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska genom EU verka för att utvecklingsländer inte används som avstjälpningsplats för industriländernas hushålls-, industriella, miljöfarliga och nukleära avfall.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram